Jak to działa

Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku sterowania, lingwista czyta tekst elementu, który obecnie znajduje się pod kursorem myszy. Może to być tekst w dowolnej aplikacji: akapit tekstu w Safari, jakiś tekst na przycisku systemu lub nawet elementu menu w pasku menu. Lingwista może nawet przetłumaczyć nazwy plików - wystarczy przesunąć kursor na pliku w Finderze! Jeśli wolisz tylko pewną część tekstu do tłumaczenia, wystarczy wybrać tę część tekstu, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk sterowania. Większość aplikacji OS X pozwalają Linguist przetłumaczyć tekst od razu, jednak niektóre aplikacje, takie jak TextWrangler, Chrome i Opera, wymagają tekst, który zostanie wybrany (podświetlony) przed przetłumaczenia.

Mac lingwista może zastąpić aktualnie zaznaczonego tekstu z tłumaczeniem - wystarczy nacisnąć Option (Alt), przytrzymując Control.

Domyślnie Linguist przekłada każda z 40 obsługiwanych języków The (to automatycznie wykrywa język tekstu) do bieżącego języka systemu, jednak można łatwo wybrać inny język docelowy, który chcesz Linguist tłumaczyć teksty na.